Ameriku, prosím, ne!!!

aneb úskalí chovu KK na amerických liniích


Poslední dobou se setkáváme s větším zájmem o import krátkosrsté kolie ze zahraničí. Někteří zájemci se obrací i na chovatele, kteří do chovu používají Americké kolie.

Spojení evropských linií s americkými může na první pohled přinést samé výhody a pozitiva......jako například rozšíření genové základny, možnost využití na různé feny / psy z hlediska nové krve, zlepšení zdravotního profilu plemene vzhledem k jejich většímu zaměření na CEA a MDR1, ale s tím souvisí i problémy, které tady naše plemeno zatím vůbec nezná.

A těmi jsou například srdeční vady různého stupně, hluchota, juvenilní typ PRA, kdy pejsek oslepne do roka věku (pokud si tedy vyberete pejska z americké linie, požadujte genetické vyšetření na rcd2 PRA a vemte si pouze zvíře s výsledkem NORMAL - tento typ PRA se v Evropě prakticky již nevyskytuje), špatné stavby těla, vyšší podíl dlouhosrstého faktoru v populaci a tím vyšší riziko narození dlouhosrsté kolie po dvou krátkosrstých rodičích. Navíc jejich srst má jiný charakter než u našich KK, není tak hrubá a neplní takovou ochrannou funkci jakou má mít srst pracanta, jakým KK bezpochyby je. Jsou odlišní i povahově, chybí jim anglická noblesa a schopnost vcítit se do majitele tak, jak to umí naše KK.

A samozřejmě je zde i exteriér který je většinou odlišný od našich KK. Americké kolie jsou vyšší (psi od 61 do 65, feny od 56 do 61cm), robustnější ve stavbě těla a hrubších hlav. Jejich hlavy nemají tvar klínu nýbrž snahou amerických chovatelů je hlavu co nejvíce zúžit a dosáhnout tak dokonale sladkého výrazu, kdy má takovýto pes temeno široké skoro stejně jako čenichovou partii, uši nasazené velmi blízko u sebe jako králík a malé oči také blízko u sebe, které mají až přehnaně štěrbinový charakter. O klínu se u těchto hlav nedá hovořit nikdy. Stop je u nich z těchto důvodů také velmi nepatrný a bývá přehnaně dlouhý. Mívají krátké krky, špatné úhlení a jsou celkově chlupatější díky stálému přikřižování dlouhosrstých kolií.

A proto - chcete-li přivézt ze zahraničí novou krev, je to pro naše plemeno jen a jen dobře. Prosím ale poraďte se zde se zkušenými chovateli či se obraťte na poradce chovu KK. Americká krev není přínosem do našeho chovu ba naopak, nese s sebou problémy, které tu naše krátkosrsté kolie neznají a doufejme, že ještě dlouho znát nebudou.
Optimalizováno pro Internet Explorer a Mozilu Firefox