Krátkosrstka   

Home
Novinky
Plemeno
  Historie
  Standard
  Povaha
  Zdraví
  Dědičnost barev
  Články

Chov v ČR

  Chovatelské stanice
  Štěňátka + odchovy
  Import
  Krycí psi

Chov ve světě

  Chovatelské stanice
  Štěňátka
  Krycí psi

Rodokmenovník

Výchova štěněte
  Odběr
  Doma
  Socializace
  Časté dotazy

Akce, výstavy

  Proběhlé
  Chystané

Odkazy

Kontakt

Návštěvní kniha

 

Dědičnost barev

Základní barvou kolií je zlatá (sable) s bílými znaky na tlapách, špičce ocasu, bílým límcem a může mít i bílé znaky v obličeji. Tyto znaky se dědí podobně u všech dalších barevných variet.

S - ZLATÁ
Dominantní nad trikolorní barvou. Zbarvení může jít od slámové přes červenou až po tmavý mahagon.
 

PS - ČISTÁ ZLATÁ
Obvykle čistě slámová až oranžově červená s tmavou maskou nebo boky. Tito jedinci nepřenášejí na potomky žádné trikolorní geny a mohou zplodit pouze zlatě zbarvené potomstvo bez ohledu na to, s jakou barvou se spáří.
(viz nákres č. 1, 2, 3, 10, 14, 16, 19)
 

tS - ZLATÁ S VLOHOU PRO TRIKOLOR
Sable kolie přenášející trikolorní geny spojené s dominantním sable genem. Obvykle (ale ne vždy) jsou tmavě oranžoví až velmi tmavě mahagonoví s tmavou maskou a končetinami.
(viz nákres č. 2, 3, 4, 5, 9)
 

tri - TRIKOLOR
Recesivní k zlaté. Černě zbarvený jedinec s bílými a tříslovými znaky na stranách čenichu, nad očima, po stranách tváří, hrudi a nohách.
(viz nákres č. 2, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 17)
 

M - MERLE
Dominantní oslabený gen, který v kombinaci se zlatými nebo tri geny produkuje merle (mramorované) jedince.
 

BM - MODRÁ MERLE
Modravě šedá s černými skvrnami, přenáší zlaté znaky stejným způsobem jako trikolorní. Barva vyplývá ze spolupůsobení dominantního oslabeného genu (M) s trikolorním genem (t).
(viz nákres č. 7, 8, 9, 10, 18)
 

SM - ZLATÁ MERLE
Zlatě mramorovaná kolie. Barva vzniká ze spolupůsobení dominantního oslabeného genu (M) na zlaté zbarvení. Při narození všichni zlatě mramorovaní jedinci vykazují modravý nádech na ocase a čenichu, který zmizí během několika týdnů. Hnědé mramorování na těle nebo hlavě do dospělosti vymizí, a tak tito jedinci (pakliže mají navíc hnědé oči) mohou být zaměněni za normální zlatě zbarvené jedince. Z toho důvodu je spojení merle a zlatých jedinců zakázáno, protože by mohlo nevědomky dojít ke spojení dvou sable merle jedinců a tak narození double merle štěňat, která mohou mít postižený zrak nebo sluch. Nicméně, mnoho zlatě mramorovaných jedinců dědí modré nebo částečně modré oči - důkaz merlování.
 

PSM - ČISTĚ ZLATÁ MERLE
Obvykle světlá nebo ‚vybledlá' zlatá, při narození s hnědým merlováním. V dospělosti tito jedinci často ztrácí své merlování a barva srsti přechází na čistě červenou. V genetické výbavě nenesou žádné trikolorní geny.
(viz nákres č. 15)
 

tSM - ZLATÁ MERLE S VLOHOU PRO TRIKOLOR
Obvykle tmavěji zlatá než u čistě zlaté merle, s tmavě hnědým merlováním, které poměrně často viditelné i v dospělosti. Trikolorní gen je přítomný ve spojení se zaltým a merle genem.
(viz nákres č. 13, 14)
 

w - WHITE
Tyto kolie jsou výsledkem spojení jakýchkoli dvou bílých rodičů nebo rodičů nesoucích bílý faktor. Barva je přenášena na recesivním genu (w) a je přenášen nezávisle na zlaté, tri nebo modré merle a může se vyskytnout v kombinaci kterékoli z nich. Bílí jedinci s modrou hlavou jsou zrovna tak zdraví a normální jako bílí jedinci se zlatě nebo tri zbarvenou hlavou. Tito jedinci však nesmí být zaměněni s bílou merle, vznikající ze zdvojení dominantího oslabeného merle genu, kdežto bílá s modrou hlavou vzniká z recesivního genu (ww) a jeho modrá barva z normální interakce z merle genu s trikolorním.
(viz nákres č. 16, 18)
 

Wf - BÍLÝ FAKTOR
Barevní jedinci obvykle s rozsáhlým bílým límcem, rozsáhlou bílou špičkou ocasu, možné jsou i bílé ‚cákance' na těle a s bílýma nohama až po trup a s bílým břichem.
(viz nákres č. 17, 18)
 

non Wf - BEZ BÍLÉHO FAKTORU
Normálně zbarvení jedinci nepřenášející recesivní bílý faktor.
(viz nákres č. 19)
 

WM - BÍLÁ MERLE
Defektní bílá vznikající ze spojení dvou merle jedinců. Tyto kolie dědí dominantí oslabený gen (M) od obou rodičů. Zbarvení je bílé a může mít několik mramorovaných skvrn. Oči, jestliže jsou, jsou bledě modré, kůže včetně očních víček, pysků, čenichu a polštářků je méně pigmentovaná (až na mramorované oblasti). Zrak a sluch je často narušen. Takovíto jedinci často zanikají již v zárodku. Jestliže však bílí merle jedinci přežijí do dospělosti a vzešli ze spojení modrá merle x modrá merle a spáří se s trikolorní, pak budou produkovat 100 % modré merle. Toto neplatí v případě jedinců bílé merle vzniklé z PS nebo tS genů, které se spáří s trikolorní.
(viz nákres č. 8, 11)
 

 

 

BÍLÁ KOLIE

Bíle zbarvené kolie nejsou zatím FCI uznaným plemenem. Přesto jejich obliba vzrůstá především v Americe. Několik jedinců už je však chováno i v Evropě, zejména v Německu.

Vloha pro bílé zbarvení u kolií má autosomální recesivní charakter, což znamená, že je přenášen jako jednoduchý gen barevnou kolií na potomstvo. Aby mohli být produkováni bílí jedinci, musí dostat od každého z rodičů vlohu pro bílé zbarvení. Potomek, který zdědí pouze jeden gen s vlohou pro bílé zbarvení zůstane barevný, ale obvykle vykazuje pozůstalost této vlohy širokým pruhem na vnějším okraji břicha. Bílé skvrny se mohou objevit také na těle, obvykle na bocích, bílá špička ocasu může být širší a límec může zasahovat až za ramena nebo ještě dál. Množství projevů variet bílého faktoru, právě tak jako variety znaků, jsou individuální.
Spojení dvou dominantně barevných kolií (sable nebo tricolor), které ani nenesou vlohu pro bílé zbarvení jako recesivní, budou produkovat všechny potomky barevné bez vlohy pro bílé zbarvení (budou tedy dominantně barevní).
Spojení barevné kolie bez vlohy pro bílé zbarvení s barevnou kolií nesoucí vlohu pro bílé zbarvení jako recesivní bude produkovat všechny potomky barevné, z nichž část ponese bílý faktor a část ne. Poměr je obvykle 1:1.
Spojení barevné kolie bez vlohy pro bílé zbarvení s bílou kolií produkuje všechny potomky barevné, ale všichni ponesou vlohu pro bílé zbarvení jako recesivní.
Spojení barevné kolie nesoucí vlohu pro bílé zbarvení s další barevnou kolií nesoucí vlohu pro bílé zbarvení bude produkovat barevné potomky bez vlohy pro bílé zbarvení (dominantně barevní), barevné potomky, kteří nesou vlohu pro bílé zbarvení a potomky, kteří jsou bílí (tedy s vlohou pro bílé zbarvení od obou rodičů). Poměr je obvykle 1:2:1.
Spojení barevné kolie nesoucí vlohu pro bílé zbarvení s bílou kolií bude produkovat část barevných potomků nesoucí vlohu pro bílé zbarvení a potomky, kteří budou bílí. Poměr je obvykle 1:1.
Spojení dvou bílých kolií bude produkovat všechny potomky bílé s barevnou hlavou a barevnými skvrnami na těle.
Rozhodnutí co je a co není bílá kolie je nesnadné. Skutečná bílá kolie má barevnou hlavu a 80 a více % bílé srsti na těle. Bílé kolie jsou jinak ve všem stejně zdraví jako jejich barevní sourozenci. Dvojité zeslabené merle, vzdor jeho zdánlivě bílé srsti, není skutečná bílá kolie (nemá bílé rodiče ani rodiče s vlohou pro bílé zbarvení) a neprodukuje bílé jedince. Bílé kolie mají normální sluch i zrak. Dvojité zeslabené merle zpravidla tyto defekty vykazují.
   

Upraveno podle http://home.tiscali.cz/pesbady/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Typičtí bílí jedinci krátkosrsté kolie:

sable

blue-merle

 

tricolor

   

ZDROJ FOTO: http://home.usit.net/~collies, www.oricom.ca/crowned